top of page

REFUND POLICY

HERROEPEN, KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID


OPGELET: Er is GEEN RETOUR mogelijk voor orders met een leveradres BUITEN België.


Elke Belgische klant heeft het recht om af te zien van zijn aankoop binnen de redelijke bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van de aankoop. Tijdens de bedenkperiode zal de klant de ontvangen producten en de verpakking bewaren als een goede huisvader. Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij alle producten incl. de originele verpakking terug te brengen naar 1 van de winkels. Mogelijke kosten in geval van herroeping zijn beperkt tot de kosten voor de terugzending van de ontvangen producten. Indien de klant reeds betaalde voor de geretourneerde goederen, dan zal het bedrag binnen de 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten worden terugbetaald.

OPGELET: Elk recht op retour vervalt ingeval van levering van producten die op maat, volgens de specificaties van de klant worden gemaakt.

Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
F.H.Optics BVBA kan de aangekochte goederen bijgevolg niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 dagen, gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de klant en de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierdoor vervalt het heroeppingsrecht van de bij F.H.Optics BVBA aangekochte goederen volledig.


Ben je niet tevreden over de geleverde goederen? Dan kan je steeds een klacht indienen bij onze klantendienst binnen de vooropgestelde termijn vastgesteld in de algemene voorwaarden en onderstaand formulier invullen.
https://cdn.webshopapp.com/shops/304122/files/416034537/herroepingsformulier-nederlands.pdf

bottom of page